ВОЛОДИМИР ФЕНИЧ, МИХАЙЛО САДОХА. КОРОТКИЙ ІСТОРИЧНИЙ НАРИС СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ ГРОМАДИ СЕЛА ДОРОБРАТОВА МУКАЧІВСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ. НАРИС 4, ч. 2

26 травня 2012 року в Доробратівському храмі відбувся VI-й З’їзд спільноти «Матері в молитві» Мукачівської греко-католицької єпархії. Разом із спільнотами вірних на прощу прибули понад 60 священиків на чолі з вла- дикою Міланом (Шаші- ком). У паломництві взяло участь понад 2000 вірян.

У 2014 року о. Михаїла було переведено в іншу паро- хію, а замість нього 3 листо- пада 2014 року було призна- чено священика-співробітни- ка о.Олександра Сарая.

23 травня 2015 року в храмі відбувся ІХ з’їзд спільноти «Матері у молитві» Мукачівської греко-католицької єпархії. «Любов матерів змінює світ» – під таких гаслом з’їзд об’єднав понад 2 тисячі берегинь з усіх куточків Закар- паття, аби разом помолитися за здоров’я дітей, рідних, близьких та військових, які захищають кордони України на схі- дних рубежах нашої держави. Архіє- рейську Божественну літургію очолив владика Ніл.

Зараз Доробратівська спільнота «Матері в молитві» налічує понад п’ятдесят жінок. Вони завжди моляться до Святого Духа, щоб він ке- рував їх зустрічами. Вони просять про захист від усякого зла, про єдність сердець і духу, дякуючи Богу за дар материнства, вимолюють ласки від Господа не тільки для своїх дітей, а й для всіх потребуючих, а також за мир і спокій в Україні.

Фотографії з учасницями спільноти «Матері в молитві»

 У 2015 році було відновлено меморіальне захоронення священиків, яке було зруйноване в період радянської влади. На ньому було встано- влено віднайдений хрест з надвівтарної вежі церкви, розібраної в 1941 році.

30 жовтня священиками о.Петром Бровдієм, о. Олександром Сара- єм, о. Михайлом Кіш та священиком-емеритом о. Даниілом Бендасом на могилах було відправлено панахиду. В Богослужінні прийняли участь нащадки похованих священників: Коссея Антала, Товта Іштва- на. Коцана Василя, Пастелія Андраша.

Фотографії з освячення меморіалу захоронень священиків

У липні 2018 року о. Олександра було переведено в с. Королево, а в Доробратово призначено о. Сергія Мартина. На даний час в Доробратівській греко-католицькій церкві Богослужіння відправляють почергово о. Петро Бровді та о. Сергій Мартин. Також вони обслуговують почергово і вірників с. Негрово.

Владика Ніл та о. Сергій Мартин на Богослужінні

Панахида біля памятної стелли загиблим доробратівчанам у війнах.

Важливим напрямком роботи церковної громади є катехизація, під час якої відбувається безперервний процес передавання скарбу Віри від покоління до покоління з самого юного віку.

Відповідально і цікаво проходять заняття з першопричасниками, на яких вивчаються основи Катехизму християнської віри.

Після завершення підготовки першопричасники свідомо приступа- ють до Першої Сповіді та Урочистого Святого Причастя.

О.Сергій з першопричасниками, 2019 рік

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Джерела

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 1945. évi sematizmusa / Sorozats- zerkesztő: MAROSI István = Шематизм Мукачівської греко-католицької єпархії

/ Редактор серії: МОРОШІ Іштван. Beregszáz – Берегово, 2020. – 340 old. = с.

A munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye lelkészégeinek 1792. évi katalógusa / A bevezetö tanulmányokat: BENDÁSZ István, KOI István, SZTRIPSZKY Hijador.

– Nyiregzháza: Kiadja a Szent Atanáz Görögkatolikus Föiskola, 1994. – 147 оld. + diagram.

A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészségeinek 1806. évi összeirása / Szerkesztette: UDVARI István. – Nyiregzháza: Kiadja a Vasvári Pál Társaság, 1990.

– 189 old.

Catalogus Venerabilis Cleri Almae Dioecesis Munkatsiensis. Sede episcopali vacante pro Anno MDCCCXIV.– Cassoviae: Typis Stephani Ellinger, 1814.– 338 p. Diplóme maramureşene din secolul XIV. şi XV. / Adunate şi comentate prin Joan MIHÁLYI DE APŞA, doctor in drepturi, procurator al comitatului. –

Maramureş-Sziget: Tipografia Lui Mayer şi Berger, 1900. – XI + 666 s.

Episcopia greco-catolică de Munkacevo. Documente, Volum coordinat de: Viorel CIUBOTĂ, Mihai DELEGAN, Ovidiu CHITTA, Vasile RUS; Autori: Viorel CIUBOTĂ, Mihai DELEGAN, Bujor DULGĂU, Valentina HOMIN, Liuba HORVAT, Diana IEGAR, Maria IEREMKINA, Olena KUTAŞI, Marina MIHOVICI, Vasile RUS, Tamâs SÁRÁNDI, Serghei VESKVARKO. – Satu Mare – Ujhorod: Editura Muzeului Sătmărean, 2007. – 389 s.

Források a magyaror görögkatolikusok történetéhez. 1. kötet 1778–1905, Közre- adják: VÉGHSEŐ Tamás, KATKÓ Márton Áron.– Nyíregyháza, 2014. – 605 old.

Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Az egri egyházmegye területén szolgáló görögkatolikus papok 1741. évi javadalom- összeírása, Közreadják: VÉGHSEŐ Tamás, TERDIK Szilveszter, SIMON Katalin. – Nyíregyháza, 2014. – 573 old.

Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Az 1747. évi javadalom-összeírása, Közreadják: VÉGHSEŐ Tamás, TERDIK Szilveszter. – Nyíregyháza, 2015. – 637 old.

Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774–1782 között. 1. Szabolcs, Bereg, Szatmár, Ugocsa vármegyék ás a hajdúvárosok, Közreadják: VÉGHSEŐ Tamás, TERDIK Szilveszter, MAJCHRICS Tiborné, FÖLDVÁRI Katalin, VARGA Anett, LÁGLER Éva. – Nyíregyháza, 2016. – 583 old.

Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 1750–1752. évi egyházlátogatásainak iratai, Köz- readják: VÉGHSEŐ Tamás, TERDIK Szilveszter, SIMON Katalin, MAJCHRICS Tiborné, FÖLDVÁRI Katalin, LÁGLER Éva. – Nyíregyháza, 2015. – 796 old.

Kárpátalja településeinek vallási adatai (1880–1941) / Szerkesztette: KEPECS József. – Budapest: Központi statisztikai hivatal, 2000.

Munkácsi gör. szert. püspökség okmánytára. I. köt. 1458–1715 / Gyüjtötte, összeállitotta és közrebocsátja: HODINKA Antal. – Ungvár: Szerzö kiadása, 1911. – 659 old.

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munka- csiensis pro anno domini M. D. CCC. XVI. – Cassoviae: Ex Typographia Ellingeri- ana, 1816. – 237 p.

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munka- csiensis pro anno domini M. D. CCC. XXI. – Budae: Typis Regiae Universitatis, 1821. – 233 p.

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munka- csiensis pro anno domini M. D. CCC. XXXIII. – Cassoviae: Ex Typographia C. R. Priv. Ellingeroana, 1833. – 227 p.

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munkac- siensis pro anno domini M. D. CCC. XXXVII. – Budae: Typis Regiae Universitatis, 1837. – 231 p.

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munka- csiensis pro anno domini M. D. CCC. XXXXVII. – Ungvarini: Typis Joannis El- linger Caes. Reg. Priv. Typografhi, 1847. – 304 p.

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munkac- siensis pro anno domini M. D. CCC. LVI. – Kassoviae: Typis Caroli Werfer Caes. Reg. Priv. Acad. Typographi, 1856. – 308 p.

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Mun- kacsiensis pro anno domini 1859. – Pestini: Typis Gustavi Emich, 1859. – 258 p.

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munka- csiensis pro anno domini 1864. – Ungvarini: Typis Caroli Jäger, 1864. – 287 p.

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munka- csiensis pro anno domini 1865. – Ungvarini: Typis Caroli Jäger, 1865. – 268 p.

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munka- csiensis pro anno domini 1870. – Ungvarini: Typis Caroli Jäger, 1870. – 260 p.

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munka- csiensis pro anno domini 1872. – Ungvarini: Typis Caroli Jäger, 1872. – 261 p.

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munka- csiensis pro anno domini 1886. – Ungvarini: Typis Josephi sen. Fésüs, 1885.– 347 p. Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munkacsien-sis pro anno domini 1888. – Ungvarini: Typis Josephi sen. Fésüs, 1888. – 222 p.

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munka- csiensis pro anno domini 1899. – Ungvarini: S. Basilii Magni, 1899. – 260 p.

Schematismus Dioecesis Munkacsiensis ad annum domini 1908. – Ungvarini: Typis typographiae Societatis Cоmmercialis Unio, 1908. – 358 p.

Schematismus venerabilis c leri graeci ritus catholicorum dioecesis Mun- kacsiensis pro annum domini 1915. – Ungvarini: Tуpis tуpographiae societatis commercialis «Unio» S. Basilii Magni, 1915. – 290 p.

Schematismus cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munkácsiensis ad annum domini 1908. – Ungvárini: Typis typographiae societatis commercialis «UNIO», 1908. – 362 p.

ГЛЕБА Андрій. Школьна хроника. Доробратово. 1923–1939 рр. – 79 с. / Рукопис.

Звернення священиків Крайнянського округу до єпископа Юлія Фірцака 20 липня 1897 р. // До історії національних меншин Австро-Угорщини (ХІХ – поч. ХХ ст.) / Упоряд. КОБАЛЯ Й. В.; передм. ХУДАНИЧА В. І. – Ужгород: Карпати-Ґражда, 2001. – С. 28–32.

Приватний архів Михайла САДОХИ. с. Доробратово Мукачівський район. Шематизм. Список священиків і громад єпархії станом на 1 січня 2002 ро-

ку / Упоряд. о. Юрій САБОВ. – Ужгород: Мукачівська греко-католицька єпар- хія, 2002. – 75 с.

УЙГЕЛІ Євгеній. Книга протоколів греко-католицької церкви (общини) с. Доробратова. 1927–1944 рр. – 89 с. / Рукопис.

Література

BENDÁSZ István, BENDÁSZ Dániel. Helytállás és tanúságtétel. A Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye hitvalló és meghurcolt papjai. Budapest: Kairosz Kiadó, 2014. – 529 old.

BENDÁSZ István. Az 1848–1849-es szabadságharc és a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye. – Ungvár: Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 1997.– 191 оld.

LEHOCZKY Tivadar. Bereg megye és munkácsi vár 1848–49-ben. – Budapest

– Beregszász: Hatodik síp alapítvány mandátum kiadó, 2000. – 223 оld.

LEHOCZKY Tivadar. Beregvármegye Monographiája. – IIІ. kötet. – Ung- várrott: Nyomtatott pollcsek Miksa könyvnyomdájában, 1881. – 860 оld.

FENICS Volodimir. Az ungvári görög katolikus unió hagyatéka: mítoszok, sztereotípiák és a valóság / Ukránból forditotta: Ádám Dóra. – Ungvár: Valeriy Padyak Kiadója, 2020. – 232 old.

FENICS Volodimir – KICSERA Viktor – STERR Diana. A Habsburg egyház: a munkácsi görög   katolikus   egyházmegye   az   ostrák   uralom   alatt   (1771– 1918) / Ukránból forditotta: Ádám Dóra. – Ungvár: V. Padyak Kiadója, 2018, 164 old. + ill.

БЕНДАС С. М., БЕНДАС Д. С. Священики-мученики, сповідники вірності.

Ужгород: Закарпаття, 1999. – 412 с.

АЛМАШІЙ Михайло, РОЗМАН Оксана. Святий Миколай у Доробратові. – Ужгород: ПП «Повч Р. М.», 2011. – 185 с.

БАЧИНСЬКИЙ Іван. Відзначення вкладу родини Яцковичів у розвиток Мукачівської греко-католицької епархі // Благовісник. – 2016. – № 6 (285). – С. 24–25.

ДАНИЛЕЦЬ Юрій, МОНИЧ Олександр, ієрей. Ігумен Іустин (Сідак) (14.10.1918–21.10.1992) // Сповідники та подвижники Православної церкви на

Закарпатті в ХХ ст. / Автор. кол.: Ю. Данилець – голова авт. кол. – Мукачево: Видавництво ТОВ Скорпіон Т-ЛТД, 2011. – С. 120–127.

ДОСТАЛ Ярослав. Підкарпатська Русь (Закарпаття періоду Чехословаць- кої республіки: 1919–1938 рр.) / Переклад, упорядкування та доповнення Юрія Фатули. – Ужгород: Всеукраїнське державне видавництво «Карпати», 2014. – 312 с., іл.

КОБАЛЬ Йосип. Федір Корятович у світлі нових джерел // Carpatica– Карпатика. Випуск 32. Науковий збірник, присвячений світлій пам’яті педаго- га і вченого Томаша Сопка / Редкол.; Відп. за вип.: Тиводар М. П. – Ужгород: Ліра, 2005. – С. 75–115.

КОБАЛЬ Олена, КОБАЛЬ Йосип. Дікальний опис комітату Берег за 1749 р. (з рукописної спадщини Тиводара Легоцького) // Науковий збірник Закарпат- ського краєзнавчого музею.–Випуск 1. – Ужгород: «Карпати», 1995 –С. 34–43.

ОЛЕКСИК Томаш. Доробратово і доробратовці. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2019. – 691 с.

ПРИЙМИЧ Михайло. Перед лицем твоїм. Закарпатський іконостас. – Уж- город: Карпати – Ґражда, 2007. – 224 с.: іл.

САДОХА Михайло. Доробратово – село з півтисячолітньою історією. – Ужгород: ПП «Повч Р.М.»., 2010. – 246 с.

САДОХА Михайло, РОЗМАН Оксана. Доробратово.– Ужгород: ПП Наумченко Н. В., 2015. – 406 с.

СИРОХМАН Михайло. Церкви України – Закарпаття. – Львів: Видво «Мс», 2000. – 879 с.

ФЕНИЧ Володимир, КІЧЕРА Віктор, ШТЕРР Діана. Габсбурзька церква. Мукачівська греко-католицька єпархія в австрійську добу (1771–1918). – Уж- город: Видавництво В. Падяка, 2018. – 168 с.: іл.

ФЕНИЧ Володимир. “Чужі” серед своїх, “свої” серед чужих. Греко- католики Мукачівської єпархії під час та після “возз’єднання” Закарпаття з Радянською Україною. – Ужгород, 2007. – 107 с.

ФЕНИЧ Володимир. Від монастирської Церкви-Єпархії до «Ecclesia sui iuris»: Ужгородська унія та інституювання церковних спільнот ужгородської унійної традиції // Наукові записки Ужгородського університету. Серія: істо- рично-релігійні студії. – Випуск 5. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – С. 26–105.

ФЕНИЧ Володимир. Від Пряшева до Пряшева (1816–1946): шість поділів Мукачівської «єпархії-матері», три хвилі міграції вірників і десять спільних ознак еклезіальної ідентичності греко-католиків ужгородської унійної традиції

// Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí V. / Editor: Jaroslav Coranič. – Prešov, 2019. – S. 61–79.

ФЕНИЧ Володимир. Греко-католики ужгородської унійної традиції: міфи, стереотипи, реалії. – Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2019. – 248 с.

ДОДАТКИ
1.  Список парохів Свято-Миколаївської церковної громади села Доробратова (1594/1622–2021)

1594, 1622, 1640, 1642 – Юско Іван (Софроній) (Juszkó János Szofron) 1649, 1650 – Юско Михайло (Juszkó Mihály)

1649–1650 – Роспопа Лазар (Roszpapa Lázár) 1649, 1672 – Юско Василь (Juszkó László) 1662, 1682 – Юско Лука (Juszkó Lukács) 1672, – ?   – Юско Лаврентій (Juszkó Lőrinc)

1682, 1728 – Юско-Поп Микола (Juszkó-Pop Miklós)

1690, – ? – Доробратовскі Ґабор (Dorogobrátovszki Gábor)

?, – 1706 – Коропецкі-Керепеці Іван (Koropeczky-Kerepeczy János) 1717, – ? – ?  Іштван (? István)

1726–1733 – Юсковіч Петро (Juszkovics Péter)

1741, 1743, 1759, 1775 – Крачун-Кречун-Корачоні Ілля (Kracsun-Krecsun- Karácsony Illés)

1759–1768 – Леґеза-Ледьєза Іван (Legeza-Legyeza János) 1769–1799 – Віщак Олексій (Viscák Elek)

1799–1807 – Коцан Василь (Koczán Bazil) 1808–1817 – Дешко Матвій (Deskó Mátyás) 1818–1830 – Ґріґаші Михайло (Grigássy Mihály) 1830–1855 – Пастелі Андрій (Pásztélyi András)

1856–1877 – Даніеловіч Августин (Danielovich Ágoston) 1878–1894 – Коссей Антонін (Kossey Antal)

1894–1915 – Товт Стефан (Tóth István) 1915–1916 – Товт Микола (Tóth Miklós) 1916–1927 – Яцкович Василь (Jaczkovics Bazil) 1927–1949 – Уйгелі Євген (Ujhelyi Jenő)

Радянський період 1949–1990 роки

Священики Російської православної церкви Рацин Василь

Бутьок Варфоломей

Бобіта Іван

Мінчіч Золтан

Сідак Михайло

Черній Федір

Симулик Дмитро

Голубка Михайло

Куриця Михайло

Вихід з підпілля і легалізація Мукачівської греко-католицької єпархії

07.1990 – 10.1991 – Уйгелі Йосиф

  1. 1991 – по т.ч. Бровді Петро

2011 – 2014 – о.Михаіл (целібат) в мирі Попович Василь. 01.2014 – 07.2018 – Сарай Олександр

  1. 2018 – по т.ч. Мартин Сергій
2. Репресовані радянським, комуністичним та атеїстичним режимом Богопосвячені особи ЧСВВ, уродженці села Доробратово

Мондик Андрій (о. Антоній) (1913–1989)

Геревич Марія (сестра Ігнатія) (1916–1962)

Попович Анна (сестра Віра) (1916–1968)

Русин Юлія (сестра Миколая) (1913–1975)

3.  Статистичні дані про віросповідання жителів села Доробратова згідно з Шематизмами Мукачівської греко-католицької єпархії

за 1814–1915 роки

 

РікГреко-

католики

Римо-

католики

Право-

славні

Люте-

рани

Кальві-

ністи

Юдеї
1814747
1816749
1821720
1822730
1825752
1829780
1831768
1833771
1835775
1837780
1839805
1841874
1843865
1845752
1847760
1856817
1859814
1861835
1864845
186588312
1868860320
1870870320
1872890545
1874990547
1876998350
1878989350
1881990352
1883993552
18861025540
18881035635
18911045630
189310428626
189610858626
189911808626
190813505773
191515088185

 

 

 

4.  Статистичні дані про віросповідання жителів присілків с. Доробра- това в урочищах Старий Лаз, Гербешовиця та Ворочанське згідно з

Шематизмами Мукачівської греко-католицької єпархії за 1814–1915 роки

 

Рік

Старий ЛазГербешовицяВорочанське
ГКПРРКЮдеїГКПРРКЮдеї.ГКПРРКЮдеї
18565019040004050
18595016040002040
18615020030002030
186410018030002040
18653018020002030
18685025030002030
18708025040002040
18728031020002020
18748027030002030
18768027030003030
1878408030003030
1881509030003000
1883100020001000
1886400010001000
1888500010001020
1891501010001020
1893304000032012
1896304000032011
1899304000302010
1908100000002000
1915000000002000

ГК-греко-католики. ПР-православні. РК-римо-католики

  1. Статистичні дані про конфесійний склад жителів села Доробратово згідно з державними переписами населення за 1880–1941 роки
РікВсіх

жителів

Римо-

катол.

Греко-

катол.

Право-

слав.

Рефо-

рмати

ЮдеїІнші
Drágabártfalva18801041599145
Drahobratovo1910155781463185
Доробратово192115845146261101
Доробратово193017632215542631175
Доробратово1941206691895521073
ПРО АВТОРІВ

Фенич Володимир – кандидат історичних наук, доцент, доцент Кафедри модерної історії України та зарубіжних країн Факультету історії та міжнародних відносин, координатор Науково-дослідного центру історично-релігійних студій «Логос» Державного вищого на- вчального закладу «Ужгородський національний університет» та до- цент Інститута русинської мови і культури Центра національних мен- шин Пряшівського університету в Пряшеві (Словаччина), головний редактор наукового збірника «Наукові записки Ужгородського універ- ситету. Серія: історично-релігійні студії», автор понад 200 публікацій, у тому числі 11 монографій (4 – у співавторстві), 11 посібників та навчально-методичних видань (6 – у співавторстві), двох путівників, 120 наукових публікацій у збірниках, часописах та довідкових видан- нях, автор сотні науково-публіцистичних статей та інтерв’ю.

Садоха Михайло – краєзнавець, голова ГО «Відродження і розвиток Доробратова», заступник голови Закарпатського науково-культурологічного товариства ім. О.Духновича, автор книги «ДОРОБРАТОВО – село з півтисячолітньою історією», співавтор книги «ДОРОБРАТОВО», автор десятків публікацій з історії села Доробратова та охорони навколишнього природнього середовища в електронних та друкованих ЗМІ, часописах «Благовісник» та «Отцюзнина».

Volodimir Fenich Michael Sadokha

A brief historical essay of the St. Nicholas Church Community of Dorobratovo village, Mukachevo Greek Catholic Diocese (1449–2021)

There is attempt to reveal the main stages of development the modern St. Nicholas community (parish) of Dorobratovo village, the Mukachevo Greek Catholic Diocese in this book. It is located in a picturesque corner of Transcarpathian region, Mukachevo district, Dorobratovo village, like most villages in the Subcarpathian region, its history reaches to gray antiquity and the first written mention dates back to 1378.

The origins of St. Nicholas Church community in Dorobratovo village began in 1449, which is one of the oldest parishes in the Mukachevo Greek Catholic Diocese history. For more than 570 years the Greek Catholic Church’s Parish in Dorobratovo village has had an amazing history of its development, its parishioners and believers have been firmly united with the Holy Catholic Church.

On September 26, 2010 part of the relics of St. Nicholas Mirlykyvskiy from the crypt of St. Nicholas’s Basilica in Bari, Italy, by the decision and participation of the ruling bishop of the Mukachevo Greek Catholic Dio- cese, His Eminence Bishop Milan (Shashik) was deservedly placed in per- sists today in St. Nicholas Wonderworker’s Dorobratovo Church, where it is preserved today.

Попередні частини читайте:

ВОЛОДИМИР ФЕНИЧ, МИХАЙЛО САДОХА. КОРОТКИЙ ІСТОРИЧНИЙ НАРИС СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ ГРОМАДИ СЕЛА ДОРОБРАТОВА МУКАЧІВСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ. ВСТУП

ВОЛОДИМИР ФЕНИЧ, МИХАЙЛО САДОХА. КОРОТКИЙ ІСТОРИЧНИЙ НАРИС СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ ГРОМАДИ СЕЛА ДОРОБРАТОВА МУКАЧІВСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ. НАРИС 1, ч. 1

ВОЛОДИМИР ФЕНИЧ, МИХАЙЛО САДОХА. КОРОТКИЙ ІСТОРИЧНИЙ НАРИС СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ ГРОМАДИ СЕЛА ДОРОБРАТОВА МУКАЧІВСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ. НАРИС 1, ч. 2

ВОЛОДИМИР ФЕНИЧ, МИХАЙЛО САДОХА. КОРОТКИЙ ІСТОРИЧНИЙ НАРИС СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ ГРОМАДИ СЕЛА ДОРОБРАТОВА МУКАЧІВСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ. НАРИС 2, ч. 1

ВОЛОДИМИР ФЕНИЧ, МИХАЙЛО САДОХА. КОРОТКИЙ ІСТОРИЧНИЙ НАРИС СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ ГРОМАДИ СЕЛА ДОРОБРАТОВА МУКАЧІВСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ. НАРИС 2, ч. 2

ВОЛОДИМИР ФЕНИЧ, МИХАЙЛО САДОХА. КОРОТКИЙ ІСТОРИЧНИЙ НАРИС СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ ГРОМАДИ СЕЛА ДОРОБРАТОВА МУКАЧІВСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ. НАРИС 3, ч. 2

ВОЛОДИМИР ФЕНИЧ, МИХАЙЛО САДОХА. КОРОТКИЙ ІСТОРИЧНИЙ НАРИС СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ ГРОМАДИ СЕЛА ДОРОБРАТОВА МУКАЧІВСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ. НАРИС 4, ч. 1

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *