Олексій Фазекош, самозваний «адвокат» та його спільник — голова Закарпатського обласного КДКА Петро Немеш

В попередніх публікаціях я вже писав, що 21.12.2006 року Фазекош Олексій Андрійович не міг отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, через те, що  згідно зі ст. 2 Закону України «Про адвокатуру», який діяв до 2012 року, було потрібно:

  1. Мати вищу юридичну освіту. Диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство» отримав тільки у 2009 році.
  2. Мати стаж роботи у галузі права не менше 2 років (двох) років. Такого стажу не міг мати, тому що не мав вищої юридичної освіти.

Як я  показав у своїх публікаціях, громадянин України  Олексій Фазекош не є адвокатом, тому що не міг і не отримував свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю (далі – свідоцтво адвоката). А це означає, що у 2012 році Фазекош Олексій Андрійович не міг бути обраний головою Ради адвокатів Закарпатської області, тому для цього ще було потрібно  мати 5 років адвокатського стажу, а Олексій Фазекош не був і не є адвокатом.

Після того, як у 2009  КДКА Закарпатської області та Вища кваліфікаційна комісія адвокатури анулювала реєстрацію уявного свідоцтва адвоката за 21.12.2006,  Олексієм   Фазекошом у злочинній змові з головою  Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  Петром Немешом  спробував  другий раз  легітимізувати  свою “адвокатську діяльність”.

Спроба №2.

«На руках» у мене ксерокопія свідоцтва адвоката № 21/645 від 30.07.2010 року, який нібито було видано на підставі рішення №2 Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09.07.2010 року. Відтиск печатки: Код ЄДРПОУ на печатці № 37156354. Підпис НЕМЕШ П.Ф.

Дивимось на сайті  «Опендатабот» реєстрацію, як юридичної особи, Закарпатську обласну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури й бачимо дату реєстрації 15.07.2010 року.

Отже, рішення №2  09.07.2010 року Закарпатська обласна КДКА не могла прийняти, через те, що її, як юридичну на дану дату не існувало.

Ще одна цікава деталь.

На тому ж сайті «Опендатабот» ми знаходимо ще одну, «дзеркальну» структуру: Кваліфікаційно-дисциплінарної комісію  адвокатури Закарпатської області. Дата реєстрації 16.03.1995 року, код ЄДРПОУ №2211643. Статус на 27.11.2023 року – зареєстрований. Керівник Павліченко Ольга Василівна.

Тобто, на момент «прийняття» ніби то рішення №2 09.07.2010 року існувала Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія  адвокатури Закарпатської області (2211643), а не Закарпатська обласна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (37156354).

Або іншими словами, станом на дату  «прийняття» ніби то рішення №2 Закарпатська обласна КДКА, (код ЄДРПОУ 37156354):

– не існувало юридичної особи за кодом ЄДРПОУ;

– не існувало назви юридичної особи, від імені якої поставив свій підпис НЕМЕШ П.Ф. тощо.

Можемо зробити висновок, що Петро Федорович Немеш вчинив дії з ознаками підробки офіційного документа (свідоцтва адвоката і рішення КДКА, печатки) в інтересах Олексія Андрійовича Фазекоша, який не мав права отримувати свідоцтво адвоката в розумінні вимог закону України «Про адвокатуру»:

Отримав вищу юридичну освіту тільки у 2009 році. Тобто на момент видачі свідоцтва (2010 рік) він ніяк не міг мати 2 роки стажу роботи у галузі права, як цього передбачає Закон.

Виходячи з викладеного можна вважати, що Петро Немеш за попередньою змовою з  Олексієм Фазекош вчинив ряд незаконних дій  щодо створення підробленого документа. Як видно з викладених  документів – цей факт вбачається очевидним.

05.10.2023 року мною подано заяву про вчинення злочину за фактом підробки свідоцтва адвоката №21/575 від 21.12.2006, видане Закарпатською обласною КДКА, яким ніби то користується голова Ради адвокатів Закарпатської області Фазекош Олексій Андрійович.

06.10.2023 відкрито кримінальне провадження № 12023078040000715, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 358 ККУ, тобто підробка документа.

Подальше моє журналістське розслідування показало, що 21.12.2006 року Олексію Андрійовичу Фозекошу (а тим більше Фазекошу) свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю не видавалось. Фактично, в Єдиний реєстр адвокатів України занесені реквізити уявного документу. Тут ми маємо випадок типового шахрайства людини, яка сама себе зробила «адвокатом».

Як я вже писав в попередніх публікаціях, в судових засіданнях громадянин України Олексій Андрійович Фазекош, виступаючи в якості самозваного «адвоката», використовує ордер уявного «свідоцтва» адвоката, яке ніби то було видане 21 грудня 2006 року за №21/575 та представляє ксерокопії даного уявного свідоцтва адвоката, а також ксерокопію підробленого свідоцтва адвоката № 21/645 від 30.07.2010 року.

Використання явно підробленого документа самозваним «адвокатом» – очевидно і тому має розслідуватися з урахуванням ст. 62 Конституції України.

Отже, дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб — головою Ради адвокатів Закарпаття Олексієм Фазекош та головою Закарпатської обласної КДКА Петром Немешом, з використанням Олексієм Фазекошом (пред’явленням в судах тощо) свідомо підробленого документа — свідоцтва адвоката  є підставою перекваліфікації злочину з ч. 1 ст. 358 ККУ  на ч. 3, 4, оскільки співучасником злочину є  голова  Закарпатської обласної КДКА Петро Немеш.

Далі буде…

Витяг з Кримінального кодексу України.

Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

  1. Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов’язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут –

караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

  1. Складання чи видача працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, складання чи видача приватним підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом, нотаріусом, державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних чи адміністративних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов’язків, підроблення з метою використання або збуту посвідчень, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи, –

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

  1. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, –

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

  1. Використання завідомо підробленого документа –

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Примітка. Під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи – докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв’язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

*****************

Шановні добродії, дорогі українці, долучайтесь до допомоги ЗСУ. За ваші кошти БФ “Полонія” придбає для наших ЗСУ автомобілі та іншу необхідну техніку і матеріали. Вся інформація про використання Ваших коштів буде публікуватись на сайті fenixslovo.com:

Одержувач:  БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПОЛОНІЯ”

 Код Одержувача:        45182991

Банк Одержувача:       АТ «ОТП БАНК» в м. Київ

МФО                                300528

Рахунок №                     UA743005280000026000000034874

 Для допомоги ЗСУ.

 РАЗОМ МИ ПЕРЕМОЖЕМО!!!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *