Лариса Криворучко: на суддю Барського районного суду Вінницької області Питель О.В. подано скаргу до ВРП

17.04.2024 в судовому засіданні Адвокат повідомив суд про поважність причин неявки обвинуваченого в судове засідання на 17.04.2024, що останній перебуває на лікуванні в медичному закладі, повідомив номер електронного лікарняного листа непрацездатності, що є поважною підставою неявки обвинуваченого в судове засідання, ч. 1 ст. 138 КПК, просив відкласти судове засідання.
Однак, суддя #Питель О.В. проявляючи явну зацікавленість, (!) не вислухавши думки учасників судової справи щодо можливості проведення судового засідання за відсутності обвинуваченого тощо, що є порушенням права на захист, – (!) видалилася самостійно, не зрозуміло з якого питання, до нарадчої кімнати. Учасникам судового засідання суддя #Питель О.В. не повідомила з якого питання вона видалилася до нарадчої кімнати.
Суд має право само ініціативи по ряду питань, але зобов’язаний запитати думки Всіх учасників. Що не зроблено суддею #Питель О.В. Відтак, суддя порушила право людини й право на захист, що є кримінальним злочином.
Після повернення судді #Питель О.В. з нарадчої кімнати, остання проголосила ухвалу про накладення на обвинуваченого штрафу у розмірі 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1514 грн (одна тисяча п`ятсот чотирнадцять гривень)., режим електронного доступу до судового рішення в ЄДРСР: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118413525.
Ухвала суду є явно незаконною і такою, що прийнята з явним перевищенням службових повноважень.
Відтак, під час судового засідання судді Питель О.В. був відомий факт перебування особи на  лікуванні, що є поважною причиною неявки в судове засідання.
#Суддя Питель О.В. (!) не відобразила вказану обставину адвокатом в ухвалі суду, не надала їй оцінки, не вислухала думок щодо можливості застосування заходів забезпечення явки обвинуваченого в судове засідання в учасників справи, не врахувала що обвинувачений через захисника повідомив суд про причини своєї неявки (поважні причини), надала номер електронного медичного листка непрацездатності на підтвердження перебування на лікуванні та самостійно, без наявності правових підстав, протиправно, незаконно наклала на обвинуваченого грошове стягнення.
Такі дії судді є неприпустимими, порушують закон, процесуальний порядок ч. 1 ст. 2 КПК, порушують принцип законності та верховенства права (ст.ст. 8, 9 КПК) і посягають на правовий порядок в державі, містять ознаки зловживання службовим становищем і винесенням умисно неправосудного рішення тощо.
Стороною захисту : подано скаргу до ВРП, повідомлення до ВККСУ про долучення даної інформації до особової справи судді Питель О.В. і врахування даної інформації й вказаних порушень при оцінюванні судді Питель О.В. у ВККСУ.
Жодний суддя не має право порушувати встановлений законом порядок виклику, не дотримуватись інституту поважності причин неявки особи в судове засідання за наявності поважних причин, не викладати про ці обставини повідомлені учасником провадження в судовому рішенні й не надавати їм оцінку.
Суддя не має права, володіючи інформацією від захисника про перебування особи на  лікування і повідомлення номера електронного медичного лікарняного, не враховувати таку інформацію, приймати рішення без врахування такої інформації, не відображати таку інформацію в ухвалі суду і за наявності повідомлення від захисника і поважності причин неявки обвинуваченого в судове засідання – виносити явно незаконне рішення з істотними порушеннями прав людини, і накладати незаконне грошове стягнення.
Такі дії судді Питель О.В. порушують право на справедливий суд (ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод), ставлять під сумнів здійснення нею правосуддя відповідно до закону і процесуального порядку у даній судовій справі.
Відповідно до ст. 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя зобов’язаний своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства, додержуватись присяги судді та правил суддівської етики.
Стаття 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод наголошує, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
У своєму рішенні у справі «Фельдман проти України» Європейський суд з прав людини порушенням ст. 6 Конвенції визнав незабезпечення суддею достатніх гарантій для виключення будь-якого розумного сумніву з приводу його безсторонності (рішення у справі «Фельдман проти України», заяви № 76556/01 та 38779/04, рішення від 08.04.2010, п. 97).
Згідно з п. 2.5 Бангалорських принципів поведінки судді (схвалені резолюцією № 2006/23 Економічної та Соціальної Ради ООН від 27.07.2006) суддя заявляє самовідвід від участі в розгляді справи в тому випадку, якщо для нього не є можливим винесення об’єктивного рішення у справі, або в тому випадку, коли у стороннього спостерігача могли б виникнути сумніви у неупередженості судді тощо.
Судді, Не порушуйте права громадян і буде Вам щастя !
Возможно, это изображение 1 человек и текст
 Судді не мають права порушувати Права громадян ! Очистимо судову систему разом!
Лариса Криворучко
Возможно, это графический образ (полупальто и текст «KR XVORUCHKO Ukraine is my soul, and the soul is not sale КРИВОРУЧКО ЛАРИСА СЕРГИΪВНА 17》 квитня 2024 KoMy: Вища рада правосудя zapyt@hcj.gov.ua ЗАПИТ Прошу надати нформацίю про надходженняд Вищой ради правосуддя дисциплнарних скарг щодо Дίй суддί, звернень (скарг, заяв) нших документ.в, також стан ix розгляду щодо судди ПИТЕЛЬ Олена В.таї.вна найменування суду Барський районний суд Вінницько! област!, дати призначення на посаду суддй по ату надания видповЦд.. ВίдПОВίдЬ надати, в 3073912669a@gmail.com. електроиному вигляди, Ha Bci документи надати адресу електронной 3aBipeHHx коплях. пошти: ВίдПов.дЬ на звернения 3073912669a@gmail.com. направити Л.С. Криворучко на електронну адресу Криворучко Л.С.»)
Возможно, это изображение текст

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *