Мукачівець, директор чеської приватної фірми GIT GROUP PLUS s.r.o. та волонтер Святослав Задорожний провів ділову зустріч з провідним економістом та фінансистом Європи Вазілом Гудаком

Зустріч відбулася в Празі 14 червня 2023 року. Тема зустрічі – залучення європейського капіталу до будівництва ряду підприємств в Закарпатті для відновлення зруйнованої війною економіки. Планується, на базі одно з санаторно-оздоровчих закладів Закарпаття створити Реабілітаційний Центр для воїнів ЗСУ та будівництво сучасного сміттєпереробного  та цементного заводу. Орієнтована сумарна вартість проєктів 400-600 млн євро. Підписаний попередній протокол намірів між договірними сторонами. В зустріч брав участь відомий чеський бізнесмен та власник приватної фірми GIT GROUP PLUS s.r.o. Ян Палош.

Інформаційна довідка.  Вазіл Гудак (Vazil Hudák)  народився 18 жовтня 1964 року в Бардійові (Словаччина). В 1998 році закінчив Гарвардську школу бізнесу, в 1989 році юридичний факультет Карлового університету.

У 2016-2019 роках Вазіл Гудак був віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Є співзасновником та членом правління ЄІБ. Зараз ЄІБ долучений до різних етапів у цільових Українських проєктах, переважно енергетики, інфраструктури, підтримки середнього і малого бізнесу

Він обіймав посаду Міністра економіки Словацької Республіки з 2015 по 2016 рік. До цього він був державним секретарем Міністерства фінансів і представником Словацької Республіки в Раді керуючих у Європейському стабілізаційному механізмі.

З 2019 року пан Вазіл Гудак приєднався до GLOBSEC як віцепрезидент.

GLOBSEC – неурядова аналітична організація глобального спрямування. Її місія – впливати на формування майбутнього шляхом генерування нових ідей та рішень для кращого та безпечнішого світу. Організація є одним з лідерів роботи у форматі «дипломатії другого рівня» і має усталені дієві комунікації з більшістю лідерів європейських країн, Великої Британії та США.

Зі слів Вазіла Гудака: «організація GLOBSEC допоможе у відновленні України, а також підтримає Україну у проєктах з розбудови альтернативних логістичних маршрутів українського агроекспорту та інших важливих проєктах»

З лютого 2021 року Гудак є членом Інвестиційного комітету Чеського фонду розвитку. Крім того, з січня 2021 року Гудак є головою наглядової ради Чеського інвестиційного фонду 4gimel.

Гудак  є головою Avanea AIFM (частина IPM Group, акціонер-засновник InoBat), а також членом старшої консультативної ради JP Morgan для EMEA. Він також консультує кілька урядів, неурядових організацій і корпорацій у регіоні ЦСЄ.

***

Mukachivec, ředitel české soukromé společnosti GIT GROUP PLUS s.r.o. a dobrovolník Svyatoslav Zadorozhny uspořádali obchodní jednání s předním evropským ekonomem a finančníkem Vasilem Hudakem

Setkání se uskutečnilo v Praze dne 14. června 2023. Tématem setkání je přilákání evropského kapitálu k výstavbě řady podniků na Zakarpatí, aby se obnovila válkou zničená ekonomika. Plánuje se vytvoření Rehabilitačního centra pro vojáky ozbrojených sil Ukrajiny na základě jednoho ze sanatorií a zdravotnických zařízení v Zakarpatí a vybudování moderního závodu na zpracování odpadů a cementárny. Odhadované celkové náklady projektů jsou 400-600 milionů eur. Mezi smluvními stranami byl podepsán předběžný protokol o záměru. Setkání se zúčastnil známý český podnikatel a majitel soukromé společnosti GIT GROUP PLUS s.r.o. Jan Palosh.

Informační reference. Vazil Hudák se narodil 18. října 1964 v Bardijově (Slovensko). V roce 1998 absolvoval Harvard Business School, v roce 1989 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.
V letech 2016-2019 byl Vazil Hudák viceprezidentem Evropské investiční banky (EIB). Je spoluzakladatelem a členem představenstva EIB. V současné době se EIB podílí na různých fázích cílených ukrajinských projektů, zejména energetiky, infrastruktury, podpory středních a malých podniků

V letech 2015 až 2016 působil jako ministr hospodářství Slovenské republiky. Předtím byl státním tajemníkem Ministerstva financí a zástupcem Slovenské republiky v Radě guvernérů Evropského stabilizačního mechanismu.

Od roku 2019 nastoupil pan Vazil Hudák do GLOBSEC jako viceprezident.
GLOBSEC je nevládní analytická organizace s globálním zaměřením. Jejím posláním je ovlivňovat utváření budoucnosti vytvářením nových nápadů a řešení pro lepší a bezpečnější svět. Organizace je jedním z lídrů práce ve formátu „diplomacie druhého stupně“ a navázala efektivní komunikaci s většinou lídrů evropských zemí, Velké Británie a Spojených států.
Slovy Vazila Hudaka: „organizace GLOBSEC pomůže při obnově Ukrajiny a také podpoří Ukrajinu v projektech rozvoje alternativních logistických tras pro ukrajinský zemědělský export a dalších důležitých projektech“
Od února 2021 je Hudák členem investičního výboru Českého rozvojového fondu. Hudák je navíc od ledna 2021 předsedou dozorčí rady českého investičního fondu 4gimel.
Hudak je předsedou Avanea AIFM (součást IPM Group, zakládající akcionář InoBat) a členem senior poradního výboru JP Morgan pro EMEA. Je také poradcem několika vlád, nevládních organizací a korporací v regionu střední a východní Evropy.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *