Наукові докази існування інопланетного життя

Кожен з нас складається з атомів, які колись були частиною зірки, що вибухнула. Сюди входять атоми вуглецю, азоту і кисню – деякі з основних інгредієнтів, необхідних для зародження життя.

Протягом мільярдів років ці атоми конденсуються, створюючи хмари газу, нові зірки та планети. Швидше за все, все ті ж частинки життя розкидані по всьому Всесвіту, адже навіть в Сонячній системі сьогодні ми знаходимо інопланетні бактерії. Сьогодні питання вже не «Чи існує інше життя в космосі?». Вчені вважають за краще говорити не про реальність інопланетян, а про час, коли ми нарешті їх зустрінемо.

Вода на Марсі

Вода на Марсе Группа ученых доказала, что по крайней мере одна пятая красной планеты была полностью покрыта самой настоящей H20. Все признаки жизни, которые наверняка существовали в океане, могут быть найдены глубоко в песках Марса. Интересно, что жизнь на Земле зародилась примерно в тот период, когда на Марсе пересохли последние озера.

Група вчених довела, що як мінімум п’ята частина червоної планети була повністю покрита реальним H20. Всі ознаки життя, які напевно існували в океані, можна знайти глибоко в пісках Марса. Цікаво, що життя на Землі зародилася приблизно в той час, коли висохли останні озера на Марсі.

Сліди на піску

Следы на песке Еще два года назад, зонд Curiosity обнаружил под поверхностью Марса следы азота, водорода, кислорода, фосфора и углерода. В 2014-ом НАСА опубликовали доклад, где указывалось на наличие органических соединений, найденных зондом. Все это показывает, что, скорее всего, на Марсе действительно была жизнь.

Два роки тому зонд Curiosity виявив під поверхнею Марса сліди азоту, водню, кисню, фосфору і вуглецю. У 2014 році NASA опублікувало звіт, в якому вказало на наявність органічних сполук, виявлених зондом. Все це показує, що, швидше за все, на Марсі дійсно було життя.

Астероїди й комети

Астероиды и кометы Ученые считают астероиды и кометы ключевым фактором возникновения жизни на нашей планете. В частности, кометы, согласно опубликованному в августе докладу, привнесли на Землю аминокислоты, без которых развитие любых организмов было бы невозможным. Учитывая обилие комет в космосе, есть все шансы, что они могут сделать то же самое и для другой планеты.

Вчені вважають астероїди й комети ключовим фактором зародження життя на нашій планеті. Зокрема, комети, згідно зі звітом, опублікованим в серпні, принесли на Землю амінокислоти, без яких розвиток будь-яких організмів було б неможливо. Враховуючи велику кількість комет у космосі, є всі шанси, що вони можуть зробити те ж саме для іншої планети.

Супутник Юпітера

Спутник Юпитера Крошечный спутник Юпитера, Европа, покрыт небольшими разломами. Астрономы уверены: это показатель тех мест, где вода ушла в кору спутника. Именно поэтому NASA вкладывает сотни миллионов долларов в проекты будущих полетов, надеясь обнаружить жизнь под поверхностью Европы.

Крихітний супутник Юпітера, Європа, покритий невеликими розломами. Астрономи впевнені: це показник тих місць, де вода пішла в кору супутника. Ось чому NASA вкладає сотні мільйонів доларів у майбутні проєкти польотів, сподіваючись виявити життя під поверхнею Європи.

Супутник Сатурна

Спутник Сатурна Такими же перспективами обладает Энцелад — чуть ранее в этом месяце ученые подтвердили, что под ледяной оболочкой этого гиганта скрывается океан. Если это действительно так, то Энцелад является идеальным местом для развития жизни.

Такі ж перспективи має і Енцелад – трохи раніше в цьому місяці вчені підтвердили, що під крижаним панциром цього гіганта ховається океан. Якщо це дійсно так, то Енцелад – ідеальне місце для розвитку життя.

Дивні об’єкти

Странные объекты В дополнение к уже подтвержденным данным об Энцеладе и Европе, ученые подозревают наличие воды еще на десятке небольших объектов в нашей Солнечной системе. Проблема здесь та же: вода может быть скрыта под мантией планеты.

Крім уже підтверджених даних про Енцелад і Європу, вчені підозрюють наявність води на десятку інших невеликих об’єктів нашої Сонячної системи. Проблема тут та ж: вода може ховатися під мантією планети.

Титан-сюрприз

Сюрприз Титана Кроме того, крупнейший спутник Сатурна, Титан, является единственным объектом в Солнечной системе, где озера располагаются на поверхности. Здесь, правда, не может зародиться похожая на нашу жизнь, поскольку озера эти состоят не из воды, а из жидкого титана. Тем не менее, в начале этого года ученые Корнельского Исследовательского центра доказали, что жизнь может существовать и на метановой, бескислородной основе.

Крім того, найбільший супутник Сатурна, Титан, є єдиним об’єктом в Сонячній системі, де озера розташовані на поверхні. Тут, правда, життя, подібної до нашої, виникнути не може, через те, що ці озера складаються не з води, а з рідкого метану. Однак на початку цього року вчені Корнельського дослідницького центру довели, що життя може існувати на метановій, безкисневій основі.

Поза полем зору

За пределами видимости Вполне возможно, что жизнь, все же, может зарождаться только в условиях, похожих на земные. Это будет означать только одно: единственный шанс обнаружить инопланетян существует только за пределами Солнечной системы. В июле прошлого года, ученые обнаружили чрезвычайно похожую на Землю планету, на расстоянии в 1400 световых лет. Ее размер, орбита, солнце и даже возраст полностью повторяют наши условия. Таким образом, нет никаких затруднений к зарождению жизни на поверхности этой планеты.

Цілком можливо, що життя, однак, може зародитися тільки в умовах, подібних до земних. Це буде означати тільки одне: єдиний шанс виявити інопланетян існує тільки за межами Сонячної системи. У липні минулого року вчені виявили надзвичайно схожу на Землю планету, розташовану на відстані 1400 світлових років від Землі. Його розміри, орбіта, сонце і навіть вік повністю повторюють наші умови. Таким чином, немає ніяких труднощів у зародженні життя на поверхні цієї планети.

Де інопланетяни?

Где пришельцы? Многие вполне резонно спрашивают: раз существуют внеземные цивилизации, то почему мы о них еще не слышали. Астрономы имеют ответ и на этот вопрос. Дело в том, что Млечный Путь — не самое подходящее место для возникновения жизни. Зато несколько других уже обнаруженных галактик могут, предположительно, содержать более 10 000 похожих на Землю планет.

Багато цілком резонно запитують: раз існують позаземні цивілізації, то чому ми про них ще не чули. Відповідь на це питання є і в астрономів. Річ у тому, що Чумацький Шлях — не саме відповідне місце для виникнення життя. Але кілька інших вже відкритих галактик можуть містити понад 10 000 планет, подібних до Землі.

Насіння життя

Семена жизни Мы и все нас окружающее создано из тяжелых атомов, родившихся в результате взрывов сверхмассивных звезд. Это не только связывает нас со всей Вселенной, но и подчеркивает возможность возникновения внеземной жизни. В этом, по крайней мере, уверен знаменитый астрофизик Нил де Грасс Тайсон, чья вышедшая недавно работа на эту тему стала настоящим хитом среди научного сообщества.

Ми й всі ми навколо нас створені з важких атомів, народжених в результаті вибухів надмасивних зірок. Це не тільки пов’язує нас з усім Всесвітом, але і підкреслює можливість позаземного життя. У цьому, принаймні, впевнений відомий астрофізик Ніл де Грасс Тайсон, нещодавно опублікована робота якого на цю тему стала справжнім хітом серед наукової спільноти.

Джерело

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *