Карпатські русины: Кōрінный народ пōдкарпатя, но не сепаратисты

Пōдкарпатя (Закарпатська область), майзападный реґіон Украйины, славить ся не лише свōв краснōв прирōдōв тай унїкальнōв істōрійōв, ай многонаціональнōстьов реґіона. Кōрінный народ Пōдкарпатя – карпатські русины, выдзначают ся свōйōв унїкальнōв културōв, бисїдōв тай індентичнōстьов. И кидь карпатські русины Пōдкарпатя мают свōю індентичнōсть, вто не значит, ож треба на нас вішати клеймо сепаратистӯв, лиш завто, ож мы ōтдїльный народ.

Дакōтрі русинофобы и по днись гōднї неправомірно раховати карпатськых русинӯв сепаратистами. Часто через тото, що не рōзуміют културных особенности. Люди, кōтрі не рōзуміют, авадь не вывчали културу тай істōрію карпатськых русинӯв, гōднї черезмірно реаговати на выраженя нашōй індентичности тай принимати ї фальшиво.

Пōлітичнї стериотипы тоже играют свōю пӯдлу рōль. Пōлітичнї кōнфлікты и сепаратистські двиганя у другых реґіонах світу можут призвести до хыбного узагальненя, и дакōтрі люди  спіцчльно прōбуют класти сепаратистськоє клеймо на карпатських русинӯв.

Медіа та соцмережі гōднї вплывати на ширеня дезінформації та стереотипӯв. Исе може сприяти неґативному ставленню окремых особ до карпатських русинӯв Пōдкарпатя. Сюды мож добавити и  пōлітичнї дискусії, кōтрі тоже мают вплыв на сприйнятя окремых національностий. Даколи карпатських русинӯв мōжут схосновати як інструмент дїля пōлітичных игрӯв.

Но стереотипы не гōднї передасти реальну ситуацію. Вшитко паскудноє, що гōвōрят за наш народ, стає ся через слабі знання и нерōзуміня нашōй културы и індентичности. Мы выдзначаєме ся свōйōв унїкальнōв културōв, котра є инака выд другых нарōдӯв в Пōдкарпатї.

Мы хочеме всокотити и розвивати своє културноє наслїдство, и исе не є бажаня до выдєднаня, ци ищи до чогось. Карпатські русины в істōрії выдзначали ся мирными методами выраження свого культурного тай індентичного позираня. Мы ниґда не доходили до насильства, ци революцїйного двиганя, убы ся добити свойих цїлюв.

Карпатські русины Пōдкарпатя добре рōзуміют важнōсть єдности Украйины. Мы цїниме свōю національну самобытнōсть, айбо ипен и приналежнōсть до державы, як єї граждане. Ипен так, як словацькі русины до Словакії, мадярські русины до Мадярщины и так дале. Мы выступаєме за всокоченя нашого културного наслїдства и вызнаня бисїды тай народности на зашальнодержавнōму уровни, но исе не означат, «ōтдїленя», «сепаратизм» и так дальше.

Карпатські русины хōтят свого вызнаня, ширōкі права дїля учіня бисїды, всокоченя културы. Исе рōзуміня и честованя до свого кōріня несе в сōбі потенціал дїля всокоченя миру у многонаціональнōму Пōдкарпатї.

Жерело

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *