Йосип Добровський про мову підкарпатських русинів

Замість передмови

«Йосиф Добровський (17 серпня 1753 – 6 січня 1829) – чеський філолог, лінгвіст, літературознавець, фольклорист, історик та просвітитель, одна з найважливіших постатей Чеського національного відродження. Зазвичай вважається фундатором слов’янського мовознавства як науки, ще за життя його називали «батьком», і патріархом славістики. Вніс основний внесок у вивчення старослов’янської та кодифікацію чеської літературної мови». (З вікіпедії).

У своїх дослідженнях І. Добровський приділяє велику увагу стародавнім писемним пам’ятникам нашого краю, старим грамотам. Він робить власноручні нотатки до букваря, виданого у Відні 1770 року. (Josef Dobrovsky “Sbornik stati” / Praha. 1929. стор 333). Він піддає розбору, видані в Будині в 1801 «Катехизис малий» Іоанна Кутки (1756-1814) і «Катехизис у віршуванні» Василя Довговича (1783-1849). Його примітки до цих творів, що перебувають у Празькому музеї, свідчать про величезний його науковий інтерес до літературних пам’яток Закарпаття. («Підкарпатська Русь». III. Ужгород. 1926. стор. 50).

Велику роль у збереженні карпатськими русинами своєї ідентичності та національних традицій зіграли журнали, що видаються І. Добровським: «Slavin» («Славін», 1808 р. та «Slovanka» («Слованка», 1814-1815 роки). Так, через журналі «Слованка»  в 1814 го він звертається до жителів нашого краю надати йому зразки народної мови, для того, щоб потім використовувати цю мову в літературі. свої “Проповіді” Його приклад наслідували й інші письменники. Це мало величезне значення. Коли зі скасуванням латині, як мови державної, і з її заміною угорською мовою, русинська народна мова, яка стала використовуватися в літературному процесі, стала надійним заслоном асиміляції. (Г. Геровський //«Руська мова в церковно-слов’янській граматиці Михайла-Попа Лучкая» / «Карпаторуський збірник». Ужгород. 1930 стор 12).

Відомий чеський громадський діяч Бартоломей Копітар (1780-1844) маючи деякі відомості про карпатських русинів від своїх учнів Лучкая та Фогороші, приймає рішення також підтримати боротьбу малого слов’янського народу за збереження своєї материнської мови. У його публікації на цю тему йшлося, що «угорські русняки» живуть не тільки в Марамароші, а й у Спішному, Шарішському, Земплінському. Абауйварському, Березькому та Ужгородському (Унг) комітатах, що мова їхня «південноруська» (plattrussisch – нижньоруська) і має з російською мовою таку подібність, як, наприклад, моравський діалект з чеською мовою. Свій висновок Капітар зробив із порівняння російської офіцерів і солдатів під час їхнього закордонного походу проти військ Наполеона та мови «угорських русняків», з якими вони розмовляли. (Josef Dobrovsky, зазначена публікація стор. 337). З усіх його спостережень випливало, що мова «угорських русняків» є більш близькою до російської мови, але не до польської чи словацької, що їх літургічною мовою є церковнослов’янська, як і у росіян та сербів, що хоча книги, призначені для них, друкуються церковно -слов’янськими літерами, тим не менше, у листі використовується новоросійська абетка. (Там же).

Велику роль у боротьбі карпатських русинів проти мадяризації відіграла видана в 1830 році в Будині граматика Лучка (Grammatica Slavo-Ruthena: sede vetero-slavicae, et actu in montibus carpathicis parvorussicae, sede dialecti vigeutislingua. Це була перша надрукована в Австрії граматика церковнослов’янської, яка розглядала також живу мову однієї з підкарпатських говірок (діалектів), у даному випадку села В. Лучки. (Г. Геровський, зазначена публікація стор. 3-7). Граматика Лучкая написана під безпосереднім впливом граматики Смотрицького та Добровського, про що він сам говорить у вступі. (Там же стор. 8-9). З ідеями І. Добровського, його роботами Лучкай (1789-1843) познайомився ще під час свого навчання у Відні, де він разом зі своїм земляком Фогорошим слухав лекції шанувальника та друга Добровського Бартоломея Копітара.

Те, що Лучкай у своїй граматиці розглядав живу мову свого рідного села Великі Лучки, показує, що він, хоч дотримувався позицій Добровського про те, що не слід дробити спільну церковно-слов’янську мову, розумів також і заклики чеської вченої про необхідність дати зразки народної мови карпатських русинів.

Про інтерес Добровського до нашого краю говорить і його листування з Григорієм Тарковичем (1754-1841), пряшівським єпископом, який був уродженцем села Пасіка Березького комітату. Познайомилися вони у Пешті під час роботи Тарковича (з 1803 по 1813) цензором руських книжок.

Вся діяльність І. Добровського, спрямована на захист невеликого слов’янського народу під Карпатами, одержала підтримку наших Будителів. Вони піднімали авторитет рідного материнської мови, вели запеклу боротьбу проти германізації та мадяризації, проти впровадження латинського алфавіту. Підняттю авторитету рідної мови, його збереження, допомогло Будителям і свідомість його спорідненості з російською мовою та російським народом, література якого створила на той час твори, що увійшли до скарбниці світової культури.

Валерій Розгулов, історик-архівіст-краєзнавець

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *