Сьогодні відбулися Установчі збори карпаторусинської громадської спілки «Наохтема в рокаши»

Сьогодні, 06 жовтня 2021 року, в Мукачеві, в Центрі громадськості та національних культур відбулися Установчі збори карпаторусинської громадської спілки «Наохтема в рокаши», на якій було затверджено Статут спілки та вибрано керівництво Спілки. Виконавчим директором Спілки було обрано Станіслава Ганьковича, заступниками виконавчого директора Лілія Немеш, Іван Крафчик.  Після входження в Спілку русинських громадських організацій буде створено вищий орган управління Спілкою – Правління та голова Правління.

В якості почесного гостя був запрошений шеф-редактор інтернет-видання «Фенікс-слово»  Степан Сікора.

Утворена Спілка є недержавною, неприбутковою, непідприємницькою, неполітичною громадською спілкою зі всеукраїнським статусом.  Метою створення та діяльності Спілки є реалізація України карпаторусинів, які компактно проживають в Закарпатській області, цивілізованого права бути визнаними окремою національною меншиною (національною спільнотою) та корінним народом України.

Для досягнення статутної мети Спілка, відповідно до чинного українського законодавства та міжнародних правових документів, які ратифіковані Верховною Радою України, реалізує такі завдання:
пропаганда правозахисних ідей та міжнародних стандартів прав людини та основоположних свобод, просвітництво та освіта;
підтримка процесу становлення та розвитку карпаторусинського правозахисного руху;
розвиток самобутньої карпаторусинської культури через організації мистецьких фестивалів, видання книг, періодичних видань карпаторусинською мовою;

сприяння доведенню інформації про стан прав людини та основоположних свобод в Україні до відома своїх членів, українських державних та недержавних організацій, міжнародних органів та організацій, а також широкого кола громадськості у сфері визнання карпаторусинів окремою національністю (національною меншиною, національною спільнотою) та корінним народом України;
аналіз виборчого законодавства та практики проведення виборів, референдумів та перепису населення;
пошук та застосування форм ефективної участі громадськості в законотворчому процесі з питань, що пов’язані із захистом прав карпаторусинів надання максимального сприяння законодавчим та виконавчим органами, органам місцевого самоврядування у створенні гарантій дотримання прав карпаторусинів в їх визнанні окремою національністю (національною меншиною чи національною спільнотою) та корінним народом України.

Для здійснення мети та статутних завдань Спілка у встановленому чинним законодавством порядку має право:
організовувати та захищати права й інтереси окремих осіб в судах, інших органах державної влади та місцевого самоврядування відповідно до законодавства, надавати інші види правової допомоги;
проводити конференції, фестивалі, семінари, конгреси, круглі столи, пресконференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, школи, лекції, симпозіуми, з’їзди та інші публічні заходи;
вільно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності;
звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
проводити мирні зібрання;
засновувати засоби масової інформації та інформаційні агенції;

здійснювати видавничу діяльність відповідно до законодавства України;
готувати, публікувати або поширювати інформаційні матеріали та видавничу продукцію;
виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя;
підтримувати прямі міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями;
вести підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства);
виступати учасником цивільноправових відносин, набувати майнових та немайнових прав;
відряджати представників Спілки на навчання, для участі в обмінах, а також для налагодження співпраці та реалізації спільних проєктів чи з іншою метою для реалізації завдань Спілки;
ідейно, організаційно та матеріально підтримувати неприбуткові та неполітичні організації та установи, надавати допомогу в їх створенні;

Спілка не підтримує у будь-якій формі жодну політичну партію або блок, жодну фракцію чи групу у Верховній Раді України чи в органі місцевого самоврядування, жодного кандидата на посаду Президента України.

Членами Спілки на добровільних засадах можуть бути, як фізичні особи, так і громадські організації, які підтримують Статутні положення Спілки. Асоціативними членами Спілки можуть бути іноземні громадські організації, які підтримують Статутні положення Спілки, на правах дорадчого голосу.

Новий русинській організації, яка декларує об’єднання всіх громадських русинських організацій неполітичного спрямування, доброго плавання і виконання всіх Статутних положень!
Наохтема в рокаши!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *