Василь Ябур дістав Прибинів крест ІІІ. класы за кодіфікацію русиньского языка

Презідентка Словацькой републікы Зузана Чапутова в неділю вечур, 27-го юна 2021-го року, почас святочного церемоніалу в братіславскій Редуті передавала державны нагороды 24-ом особностям.

Нагороды были вручаны з нагоды 28-ой річніці выникнутя Словацькой републікы (1-го януара). Хоць тота подія традічно одбывать ся в януарі, тот рік была перенесена на юн з причіны пандемії. На події брали участь председа влады Словацькой републікы Едуард Геґер, председа Народной рады Словацькой републікы Борис Колар, як і длашы вызначны представителі а гості.

Оціненый русиніста Василь Ябур

Уділіньом державных нагород голова державы оцінює особы за їх вынятковы або вызначны заслугы на благо Словацькой републікы, демокрації, обороны і безпечности державы, резултаты діялности або за їх іншы вызначны чіны. Уділити їх може на пропозіцію Народной рады Словацькой републікы, або на основі властной пропозіції.

Тот рік меджі оціненыма быв і Василь Ябур, єден із кодіфікаторів русиньского языка на Словакії. Став першым русиністом, котрого нагородив презідент Словакії. Василь Ябур дістав од презіденткы Словацькой републікы Прибинів крест ІІІ. класы за вынятковы заслугы о розвиток Словацькой републікы і за заслугы при кодіфікації русиньского языка.

Василь Ябур тым став першым русиністом обще, котрый дістав державну нагороду од презідента републікы за свою роботу в области русиністікы.

Василь Ябур

Языкознатель і педаґоґ Доц. ПгДр. Василь Ябур, к.н. народив ся 28-го октобра 1936-го у Стащіні, втогды Чехословакія. Скінчів Высoку школу російского языка і літературы в Празі (рр. 1954 – 1958), на Універзіті  Коменьского в Братіславі здобыв тітул доктора філозофії (р. 1968), потім тамже кандідата наук (р. 1987) і доцента (р. 1991).

Учів на Педаґоґічнім інштітуті в Кошыцях (рр. 1961 – 1964), Педаґоґічній факулті в Пряшові Універзіты Павла Йозефа Шафарика в Кошыцях (УПЙШ) (рр. 1964 – 1978), Катедрі языків УПЙШ в Кошыцях (рр. 1978 – 1988) і на Педаґоґічній факулті в Нітрі (рр. 1988 – 1993).

Од зачатку 1990-ых років зачав ся занимати кодіфікаціов русиньского літературного языка на Словакії. Быв директором Інштітуту русиньского языка і културы при Русиньскій оброді в Пряшові (рр. 1994 – 1995).

Робив у пряшівскій філії Штатного педаґоґічного інштітуту в Братіславі (рр. 1995 – 1998), в тім часі склав проґрам навчаня русиньского языка про основны школы в Пряшівскій области, котрый быв схваленый Міністерством школства Словацькой републікы і запровадженый до школ од 1997-го року.

Іщі перед тым, у 1995-ім році, вєдно з доц. ПгДр. Юрійом Паньком, к. н., быв головным кодіфікатором русиньского языка на Словакії, святочне выголошіня якого ся одбыло 27-го януара 1995-го року в Братіславі. Од року 1998 доднесь учіть морфолоґію і сінтаксіс у сучаснім Інштітуті русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові, котрый перешов різныма назвами. Є автором або співавтором многых научных публікацій і учебників русиньского языка.

Нагороды Василя Ябура

Карпаторусиньскы научный центер в Споєных штатах Америкы уділив Васильови Ябурови у 2007-ім році Премію свв. Кіріла і Методія за розвиток русиньского языка.

У 2016-ім році му была передана Премія Александра Духновіча. Хоць Карпаторусиньскый научный центер в Споєных штатах Америкы уділює тоту премію за русиньску літературу, Ябурови была уділена за його великый вклад до кодіфікація русиньского языка, без котрой бы не было ани літературы.

Пряшівска універзіта в Пряшові уділила Васильови Ябурови Стріберну медайлу за ціложывотне діло і вызначный вклад до области наукы і освіты у 2019-ім році.

Округлый стіл Русинів Словакії в році 2020 запожычав Васильови Ябурови Орден Адолфа Добряньского IV. класы. Орден дістав за вызначный вклад до области розвитку русиньского языка.

Прибинів крест

Прибинів крест є словацька нагорода, назву має подля князя Прибины. Уділює го презідент Словацькой републікы. Прибинів крест запожычавать ся гражданам Словакії, котры вызначно заслужыли ся о господарьскый, соціалный і културный розвиток Словакії.

Прибинів крест має три класы, найвысша є І. Запожычавать ся з нагоды выникнутя суверенной Словацькой републікы.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Петро Медвідь

ЛЕМ FM

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *